Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2018

endwao
endwao
Claassy :)

April 23 2018

endwao

February 23 2018

endwao
Prawda to.

Właśnie wygrzebałem papierową wersję. Nazywa się "Skąd się bierze woda sodowa (i nie tylko)". Komiks to dwie części, w jeden są poszukiwania źródła wody sodowej, a w drugiej o tytule "Antresolka Profesorka Nerwosolka" jest m.in E.U.Geniusz.

Ta "Antresolka" którą zlinkowałem jest jakaś inna.

February 22 2018

endwao

January 30 2018

endwao
Dlaczego u nas Shakespeare to Szekspir ale Hitchcock to nie Hiczkok?

"Rozkminy spod prysznica"

January 28 2018

endwao
Niech was oświeci!
Reposted fromlordofdragonss lordofdragonss viatytek tytek

January 17 2018

endwao

December 19 2017

endwao

June 22 2017

endwao

April 11 2017

endwao

February 26 2017

endwao
To nie czołg tylko tankietka. Waży tylko kilka ton, więc seems legit ;)

February 20 2017

endwao

February 14 2017

endwao
Is this thing even working?
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl